Skip to main content

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Hardenberg, Marienberg, Ommen en Slagharen

Johan Seckel

SBO Johan Seckel

De school en zijn leerlingen.

SBO Johan Seckel maakt als voorziening deel uit van het Samenwerkingsverband Veld, Vaart & Vecht. SBO Johan Seckel is een christelijke school voor speciaal basisonderwijs. De school biedt onderwijs aan leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften waar rust, veiligheid en structuur de basis is. De school stuurt op resultaten en heldere leerroutes. Hierbij worden de leerlingen en de ouders actief betrokken. Terugplaatsing in het regulier basisonderwijs behoort structureel tot de mogelijkheden.

Missie en Visie.

De maatschappelijke opdracht is leerlingen opleiden om deel te nemen aan en gelukkig te worden in de wereld van vandaag en morgen.
Alle leerlingen hebben daarbij recht op het beste onderwijs.

Onze slogan is: Leren doe je samen met zicht op perspectief.

De school:
  • werkt vanuit normen en waarden behorend bij de christelijke identiteit en respect voor alle ouders en leerlingen
  • is een leerplaats waar leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers zich veilig en gewaardeerd voelen
  • geeft aantoonbaar goed onderwijs
  • heeft een actueel aanbod, passen bij de kenmerken van onze leerlingen en dat hen voorbereidt op het voortgezet onderwijs (Praktijkgericht onderwijs, VMBO, Havo en VWO)
  • verbetert en ontwikkelt zich voortdurend.
Kanjerschool.

De sociaal emotionele ontwikkeling vindt op onze school plaats vanuit de principes van de Kanjertraining. SBO Johan Seckel is een gecertificeerde Kanjerschool. Vanuit de basisprincipes van de Kanjertraining worden de volgende aspecten ontwikkeld: zelfstandigheid, positief zelfbeeld, leren omgaan met gevoelens, wensen en opvattingen van jezelf en van anderen, samenwerken en omgaan met conflicten, verantwoordelijkheid dragen, voor jezelf opkomen en leren rekening te houden met anderen (respecteren).

Organisatie.

SBO Johan Seckel heeft momenteel 12 groepen.

De school kent:
  • 10 basisgroepen (groep 1 t/m 8) waar leerlingen een groot deel van de dag samen zijn. Voor taal en rekenen werkt de school waar nodig groepsdoorbrekend, waardoor een passend aanbod gerealiseerd kan worden en leerlingen kunnen doorgroeien.
  • een integratiegroep waar leerlingen voor een bepaalde periode specifieke ondersteuning en begeleiding krijgen om het werkgedrag en de sociale competenties verder te ontwikkelen, waardoor ze kunnen (re-)integreren in het (S)BAO.
  • een praktijkgroep waar leerlingen via een praktische leerroute zich verder ontwikkelen richting het Praktijkgericht onderwijs.
Informatie.

Voor verdere informatie aangaande SBO Johan SeckelDe Vonder verwijzen wij u naar de website: www.johanseckel.nl