Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Hardenberg, Marienberg, Ommen en Slagharen

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Disclaimer

De informatie op de website van Veld, Vaart en Vecht is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Hoewel we de grootste zorgvuldigheid in acht hebben genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website kunnen we niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. We garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. We wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Wanneer we links naar websites van derden op onze website hebben geplaatst, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door ons worden aanbevolen. We aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door ons niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Alle opgenomen downloads zijn slechts informatief bedoeld. We kunnen niet garanderen dat de verstrekte informatie juist, volledig of compleet is. Tevens staan we op geen enkele manier in voor het gebruik van de informatie in welke vorm en voor welk doeleind dan ook.

Naar de mening van Veld, Vaart en Vecht is alle in de website opgenomen content auteursrechtelijk vrij. Mocht u van mening zijn dat enige content verwijderd zou moeten worden, om welke auteursrechtelijke reden dan ook, dan verzoeken wij u Veld, Vaart en Vecht onder vermelding van de reden hiervan schriftelijk en/of per e-mail in kennis te stellen. Veld, Vaart en Vecht zal dan zo spoedig mogelijk een beslissing nemen omtrent de klacht en indien naar haar mening deze gegrond is de desbetreffende content verwijderen. 

We behouden ons alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). De informatie van deze website mag pas worden gekopieerd, gedownload, verspreid, verveelvoudigd of op enigerlei andere wijze openbaar worden gemaakt nadat u hiervoor vooraf schriftelijke toestemming van ons hebt gekregen. De informatie op deze website mag wel worden afgedrukt en/of gedownload voor eigen persoonlijk gebruik.

We behouden ons het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient dus aanbeveling om periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

 

Alles over passend onderwijs

Mocht u meer willen weten over Passend Onderwijs, dan verwijzen we u naar de landelijke website www.passendonderwijs.nl

Aanmelden. Hoe werkt dat?

Leerlingen kunnen worden aangemeld bij de Commissie Arrangeren en Toewijzen van de afdeling waartoe de basisschool of de school voor speciaal onderwijs behoort.

U kunt hierover meer informatie krijgen bij de coördinator van de afdeling.

Veld, Vaart & Vecht

Postadres Samenwerkingsverband PO Veld Vaart & Vecht:
Postbus 277, 7770 AG Hardenberg

Het gedeelte van de website dat zichtbaar is nadat u bent ingelogd is alleen toegankelijk voor leden van het Samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht
Als u uw inlognaam en wachtwoord niet meer weet wordt u verzocht contact op te nemen met de coördinator van uw afdeling.

Samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht.
Alle rechten voorbehouden.
Copyright © 2020
Ontwerp Jeroen Westera