Skip to main content

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Hardenberg, Marienberg, Ommen en Slagharen

De Twijn

De TwijnIn het logo van de Twijn staan drie punten waar je er twee zou verwachten. Deze drie punten hebben meerdere betekenissen.
Ze verwijzen naar onze drie afdelingen:

  • Speciaal Onderwijs (SO) voor leerlingen van 4 tot 12 jaar.
  • Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor leerlingen van 12 tot 18/20 jaar.
  • Expertise voor leerlingen in het reguliere onderwijs.

Die drie punten staan ook voor de drie leerroutes waarlangs wij leerlingen opleiden:

  • Uitstroom Vervolgonderwijs is diplomagericht; de leerstof is vergelijkbaar met het regulier onderwijs.
  • Uitstroom Arbeidsmarktgericht leidt naar betaalde arbeid op de vrije markt en beschermde arbeid in sociale werkvoorzieningen.
  • Uitstroom Dagbesteding bereidt leerlingen voor op arbeidsmatige of belevingsgerichte dagbesteding.

Ten slotte geven de drie punten ook de drie leergebieden weer waarin wij leerlingen voorbereiden op hun toekomst:

  • Wonen.
  • Leren, werken en / of dagbesteding.
  • Vrije tijd.
Open de toekomst in

We willen niet dat leerlingen alleen maar leren omdat het moet, maar ook omdat leerlingen dat zelf willen.

Iedere leerling wordt voorbereid op een betekenisvolle plek in de samenleving.
Iedere leerling ontdekt en benut zijn / haar talenten en oefent de vaardigheden die nodig zijn in de 21e eeuw.
We geven met hart en ziel aandacht aan de ontwikkeling van een positief en reëel zelfbeeld, zodat leerlingen zich bewust zijn van hun eigen kennen en kunnen, een gevoel van eigenwaarde hebben en worden wie ze willen zijn.
Iedere leerling is cognitief en sociaal-emotioneel in balans zodat hij / zij zich (ook) prettig en gelukkig kan voelen.
Iedere leerling leert op een respectvolle en gelijkwaardige manier te communiceren, zodat er geoefend kan worden in weerbaarheid en de leerling kan opkomen voor zichzelf maar soms ook voor anderen.
Kortom: Iedere leerling heeft bij het verlaten van school voldoende geleerd voor een betekenisvolle plek in de samenleving.

Visie

In de 21e eeuw moeten we niet alleen luisteren naar ons hoofd, maar ook naar ons hart, zodat onze handen kunnen realiseren wat nodig is voor onze toekomst: de jeugd.

De Twijn begeleidt leerlingen naar weerbaarheid. Wij dagen hen uit hun talenten optimaal te ontwikkelen en daarmee hun beperking te compenseren. We dagen hen uit om vol te houden en nooit op te geven; om op wilskracht te winnen. Zij moeten leren de regie te nemen en voor zichzelf op te komen. We leren onze leerlingen zelf relaties op te bouwen en te onderhouden.

Onze didactiek sluit daarop aan met actief maatwerk waar we de leerlingen nadrukkelijk bij betrekken. Zo bouwen we gezamenlijk aan zelfstandigheid en een reëel en positief zelfbeeld en worden zij optimaal voorbereid op hun plek in de samenleving.