Skip to main content

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Hardenberg, Marienberg, Ommen en Slagharen

De Boslust

De BoslustschoolDe school en zijn leerlingen.

De Boslust maakt als voorziening deel uit van het Samenwerkingsverband Veld, Vaart & Vecht. De Boslust is een school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. De school is er voor leerlingen met een ontwikkelingsachterstand op cognitief en/of sociaal-emotioneel niveau. Ook wordt er onderwijs aangeboden, binnen de leeftijdscategorie van het SO (4 t/m 12-jarigen), aan leerlingen met een specifieke behoefte op het gebied van leren en gedrag.
De school is gehuisvest op twee locaties in Ommen.

Organisatie.
De school bestaat uit twee afdelingen:
  • speciaal onderwijs voor (4 jr. t/m 12 jr. )
  • voortgezet speciaal onderwijs ( 12 jr. t/m 19 jr.)

Deze laatste afdeling maakt geen deel uit van het Samenwerkingsverband Veld, Vaart & Vecht, maar van het Samenwerkingsverband VO Klasse.

Speciaal onderwijs (SO).

De SO-afdeling is verdeeld in twee subafdelingen: SO-ZML en SO-Structuur.
Binnen deze afdelingen is de groepsindeling als volgt:

  • SO-ZML

De SO-ZML kent zeven groepen, in elke groep zitten +/_ 10- 12 lln. verspreid over twee leerjaren.
Er is één specifieke groep binnen SO ZML, dit voor 4 t/m 12-jarigen. In deze leeftijdsgroep is er naast het onderwijskundig deel van het lesprogramma een groot gedeelte ingeruimd voor diverse vormen van zorg c.q. extra ondersteuning.

  • SO-Structuur

Er zijn twee SO-structuurgroepen; een groep voor de onderbouw en een groep voor de bovenbouw.
In deze groepen zitten +/_ 8 lln. per groep.

In SO- Structuur geven wij onderwijs en ondersteuning aan leerlingen met een niveaugroep 3 t/m groep 8. Dit zijn leerlingen met complexe gedragsproblematiek die onvoldoende tot ontwikkeling komen in het regulier basisonderwijs en SBO. Vaak is er sprake van een ontwikkelingsstoornis zoals (AD(H)D), ODD, ASS, hechtingsproblemen of angststoornissen. Ook kan er sprake zijn van een leerstoornissen als dyslexie of dyscalculie. De complexe gedragsproblematiek betekent een breed scala aan belemmerende factoren. Leerlingen hebben bijvoorbeeld te maken met concentratieproblemen, prikkelgevoeligheid, ontbreken van basisveiligheid en/of problemen met emotie regulatie. Wat onze leerlingen gemeen hebben is behoefte aan duidelijkheid, voorspelbaarheid en structuur.

Expertise binnen de school en de samenwerking met partners

Deze informatie kunt u lezen in ons school ondersteuningsprofiel (SOP).

Voor deze en verdere informatie aangaande de Boslust, verwijzen wij u naar de website van onze school; www.boslustschool.nl