Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Hardenberg, Marienberg, Ommen en Slagharen

  • Start
  • Speciaal (basis) onderwijs
  • De Boslust
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

De Boslust

De BoslustschoolDe school en zijn leerlingen.

De Boslust maakt als voorziening deel uit van het Samenwerkingsverband Veld, Vaart & Vecht. De Boslust is een school voor speciaal onderwijs, bestemd voor leerlingen met een ontwikkelings-achterstand. Wat bij de meeste kinderen vanzelf gaat blijkt bij de leerlingen van onze school niet zo te zijn. Dit kan zijn op het gebied van het leren, alsmede op het gebied van de sociale vaardigheden. Bij elke leerling past een eigen verhaal. We proberen een klimaat te scheppen waarin zij kunnen “groeien”, zowel in de diverse onderdelen van de redzaamheid, alsmede op het gebied van de cognitieve vaardigheden.

Organisatie.
De school kent twee afdelingen:
  • speciaal onderwijs voor (4 jr. t/m 12 jr. )
  • voortgezet speciaal onderwijs ( 12 jr. t/m 19 jr.)

Deze laatste afdeling maakt geen deel uit van het Samenwerkingsverband Veld, Vaart & Vecht , maar van het Samenwerkingsverband VO Noord Oost Overijssel.

Missie / visie.

We willen onderwijs en zorg bieden vanuit een Christelijke levensvisie aan leerlingen met een verstandelijke beperking, om ze te helpen zo optimaal mogelijk te functioneren in de maatschappij.

Uitgangspunten van onze school zijn:
  • We streven naar het realiseren en borgen van een veilig schoolklimaat voor leerlingen en medewerkers binnen de Boslust.
  • We streven naar een vorm van onderwijs waarin we bij het onderwijsaanbod uitgaan van de mogelijkheden van de individuele leerling.
  • We streven naar een doorgaande lijn in de aangeboden lesstof en de didactische en pedagogische benadering van elke leerling.
  • We streven ernaar een school te zijn waarbinnen ruimte is voor relativering en humor.

Informatie.

Voor verdere informatie aangaande de Boslust verwijzen wij u naar de website: www.boslustschool.nl

 

Alles over passend onderwijs

Mocht u meer willen weten over Passend Onderwijs, dan verwijzen we u naar de landelijke website www.passendonderwijs.nl

Aanmelden. Hoe werkt dat?

Leerlingen kunnen worden aangemeld bij de Commissie Arrangeren en Toewijzen van de afdeling waartoe de basisschool of de school voor speciaal onderwijs behoort.

U kunt hierover meer informatie krijgen bij de coördinator van de afdeling.

Veld, Vaart & Vecht

Postadres Samenwerkingsverband PO Veld Vaart & Vecht:
Postbus 277, 7770 AG Hardenberg

Het gedeelte van de website dat zichtbaar is nadat u bent ingelogd is alleen toegankelijk voor leden van het Samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht
Als u uw inlognaam en wachtwoord niet meer weet wordt u verzocht contact op te nemen met de coördinator van uw afdeling.

Samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht.
Alle rechten voorbehouden.
Copyright © 2020
Ontwerp Jeroen Westera