Skip to main content

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Hardenberg, Marienberg, Ommen en Slagharen

Organisatie

Over ons.

Het samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht werkt als vereniging voor primair en speciaal onderwijs in de regio. De vereniging is georganiseerd in vier afdelingen, waardoor passend onderwijs preventief en thuisnabij wordt uitgevoerd. Onze stelling is: centraal wat moet en decentraal wat kan. Dat betekent dat binnen de afdeling elk schoolbestuur eigen verantwoordelijkheid draagt.

Wie werken er samen?

In het samenwerkingsverband werken de volgende partners samen:

Afdeling Hardenberg
 • Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs CHRONO
 • Fiers - Protestants christelijke scholenvereniging in de gemeente Coevorden
 • Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Schuinesloot en omgeving
 • Vereniging voor Christelijk Nationaal Basisonderwijs te Sibculo
 • Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Lutten
 • Vereniging tot oprichting en instandhouding van een school met de Bijbel te Bruchterveld
 Afdeling Mariënberg
 • Scholengroep Hannah - Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs Hannah
 • Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs Florion
 Afdeling Ommen
 • Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio
 • Stichting Floreant - Christelijk Primair Onderwijs Vechtdal
 • Stichting Christelijk Primair Onderwijs Nieuwleusen
 • Stichting tot Instandhouding School met de Bijbel Ommerkanaal
 • Stichting voor Protestants Christelijk Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs Ommen
 • Mijnplein, stichting voor basisonderwijs Salland
 • Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs De Schakel te Beerzerveld
 • Vereniging voor Christelijk Nationaal Basisonderwijs
Afdeling Slagharen
 • Onderwijsstichting Arcade
 • Stichting Catent
 • Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand
 Speciaal onderwijs
 • Stichting Aquila (waaronder ressorterend de Boslust in Ommen)
 • Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (waaronder ressorterend De Twijn in Zwolle)
 • Gemeente Emmen (waaronder ressorterend de Thriantaschool)