Skip to main content

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Hardenberg, Marienberg, Ommen en Slagharen

Expertise

De ambulante begeleiding vanuit SWV Veld, Vaart & Vecht wordt in het cursusjaar 2020-2021 vormgegeven door professionals die werkzaam zijn in het Speciaal (basis) Onderwijs.

 • Scholen kunnen via Grippa een aanvraag ambulante begeleiding indienen.

De volgende personen zijn verbonden aan de ambulante begeleiding en zetten hun expertise in:

 • Nico Bennemeer
 • Rosetta Dennenbos
 • Hilde Tolhoek
 • Sandra van Leeuwen
 • Manon ten Have
 • Marjon Vogelzang
 • Marloes Holterman

Gerda Kappert is beschikbaar als Ambulant Ondersteuner Nieuwkomers. Zij is niet werkzaam vanuit het SWV, maar wordt aangestuurd vanuit de schoolbesturen.
De scholen kunnen haar expertise rechtstreeks aanvragen. Haar mailadres is op de scholen bekend.

Meer- en hoogbegaafdheid.

Op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid zijn er binnen het werkgebied diverse initiatieven. In Dalfsen, Ommen en Nieuwleusen zijn bijvoorbeeld een plusklassen actief.

 • Plusklas Dalfsen (Floreant).
 • Plusklas Ommen (Floreant).
 • Plusklas basisschool De Meele Nieuwleusen (PCO-N).
 • Plusklas Zwolle (OOZ).

 

Taalondersteuningspunt

taalondersteuningspuntLangs deze weg wil ik u graag bekend maken met het TOP, het Taal OndersteuningsPunt in Ommen, Dalfsen en Nieuwleusen. Een uniek initiatief van de 3 schoolbesturen, Floreant, PCO-N en OOZ.

Kinderen van vluchtelingengezinnen bezoeken de basisschool. Wanneer zij nog geen Nederlands spreken, gaan ze naar OBS De Dennenkamp in Ommen, een school van OOZ. Deze heeft een speciale voorziening voor deze kinderen. Na max. 2 jaar stromen deze kinderen door naar het reguliere onderwijs. Dat kan zijn op De Dennenkamp, maar ook een andere basisschool. Wij zien dat er dan nog steeds een hoop ondersteuning nodig is voor deze groep kinderen. Omdat scholen deze specifieke hulp niet altijd zelf kunnen bieden, is er nu in elke kern een basisschool met een TOP-klas. Daar kunnen kinderen uit de kern voor max. 2 dagen per week naar toe. Ze krijgen een gericht en nauwkeurig afgestemd aanbod in taal/lezen, woordenschat en spelling van gespecialiseerde leerkrachten. In Ommen is de TOP-klas op CBS De Kardoen; In Dalfsen kunnen deze kinderen terecht op Het Avontuur en in Nieuwleusen op De Wegwijzer. Het is ons doel dat deze kinderen kunnen uitstromen op een niveau dat past bij hun cognitieve capaciteiten, net als alle andere kinderen. We gaan hiermee kansenongelijkheid tegen.