Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Hardenberg, Marienberg, Ommen en Slagharen

  • Start
  • Ommen
  • Afdelingsplan en Jaarplan

Afdelingsplan en Jaarplan

De afdeling Ommen heeft parallel aan de regio een afdelingsondersteuningsplan gemaakt voor 4 jaren. Het schooljaar 2017-2018 is het tweede jaar van de nieuwe plancyclus.

In de nieuwe planperiode zijn de uitkomsten van de uitgebreide evaluatie verwerkt

De begroting voor het schooljaar 2017-2018 is voor wat betreft de afdeling Ommen als volgt:
  • het bedrag per leerling is verhoogd naar € 206 per leerling (dit was € 156)
  • de gezamenlijke scholingsbijeenkomsten zijn nu nagenoeg allen gericht op geaccrediteerde opleidingen, die in company voor de afdeling worden verzorgd.

De volledige afdelingsbegroting kan worden opgevraagd bij de coördinator, Jacobine Pilon.

De activiteiten zijn ondergebracht in de agenda die te vinden is op de website. Bij de verschillende items is een uitgebreide beschrijving gegeven indien beschikbaar en noodzakelijk.

Onder het kopje 'Scholing' kunnen alle scholingsactivteiten worden gevonden en is tevens een mogelijkheid gegeven om in te schrijven voor de verschillende cursussen.

Jaarplan 2017-2018

Het jaarplan van 2017 en 2018 kunt u hier downloaden.

Alles over passend onderwijs

Mocht u meer willen weten over Passend Onderwijs, dan verwijzen we u naar de landelijke website www.passendonderwijs.nl

Aanmelden. Hoe werkt dat?

Leerlingen kunnen worden aangemeld bij de Commissie Arrangeren en Toewijzen van de afdeling waartoe de basisschool of de school voor speciaal onderwijs behoort.

U kunt hierover meer informatie krijgen bij de coördinator van de afdeling.

Veld, Vaart & Vecht

Postadres Samenwerkingsverband PO Veld Vaart & Vecht:
Postbus 277, 7770 AG Hardenberg

Het gedeelte van de website dat zichtbaar is nadat u bent ingelogd is alleen toegankelijk voor leden van het Samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht
Als u uw inlognaam en wachtwoord niet meer weet wordt u verzocht contact op te nemen met de coördinator van uw afdeling.

Samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht.
Alle rechten voorbehouden.
Copyright © 2020
Ontwerp Jeroen Westera