Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Hardenberg, Marienberg, Ommen en Slagharen

  • Start
  • Mariënberg
  • Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel

Alle scholen in de afdeling hebben een schoolondersteuningsprofiel gemaakt. De verschillende besturen van de afdeling hebben hier een eigen keuze in kunnen maken. Er is met twee modellen gewerkt. Vanuit de verschillende modellen is de definitie van de basisondersteuning opgemaakt, zoals verwoord in het ondersteuningsplan. Specifieke activiteiten voor de afdeling (scholing en arrangementen) worden uitgewerkt in het afdelingsondersteuningsplan.

 Document Brin nr School
  pdf  09TV  Doekesschool, Hardenberg
  pdf  23RI  Morgenster, Hardenberg
  pdf  08VS  Risaeusschool, Hardenberg
  pdf  07KU  Casper Diemerschool, Bergentheim
  pdf  04LV  De Regenboog, Mariënberg
  pdf  03HK  Guido de Brès, Ommen
  pdf  00BS  Planthof, Nieuwleusen
  pdf  03HM  De Vuursteen, Dalfsen

 

 

Alles over passend onderwijs

Mocht u meer willen weten over Passend Onderwijs, dan verwijzen we u naar de landelijke website www.passendonderwijs.nl

Aanmelden. Hoe werkt dat?

Leerlingen kunnen worden aangemeld bij de Commissie Arrangeren en Toewijzen van de afdeling waartoe de basisschool of de school voor speciaal onderwijs behoort.

U kunt hierover meer informatie krijgen bij de coördinator van de afdeling.

Veld, Vaart & Vecht

Postadres Samenwerkingsverband PO Veld Vaart & Vecht:
Postbus 277, 7770 AG Hardenberg

Het gedeelte van de website dat zichtbaar is nadat u bent ingelogd is alleen toegankelijk voor leden van het Samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht
Als u uw inlognaam en wachtwoord niet meer weet wordt u verzocht contact op te nemen met de coördinator van uw afdeling.

Samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht.
Alle rechten voorbehouden.
Copyright © 2021
Ontwerp Jeroen Westera