Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Hardenberg, Marienberg, Ommen en Slagharen

Expertise

De ambulante begeleiding vanuit SWV Veld, Vaart & Vecht wordt in het cursusjaar 2018-2019 vormgegeven door professionals die werkzaam zijn in het Speciaal (basis) Onderwijs. Dit gebeurt onder aansturing van de coördinator van de afdeling,.

De volgende personen zijn verbonden aan de ambulante begeleiding en zetten hun expertise in:

Nico Bennemeer
Rosetta Dennenbos
Marjolein Hooijer
Joyce Lavet
Sandra van Leeuwen
Manon ten Have
Marjon Vogelzang

Het is de school van het Samenwerkingsverband die een aanvraag kan doen voor Ambulante Begeleiding. Dit kan via de coördinator van de afdeling.

Meer- en hoogbegaafdheid.

Op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid zijn er binnen het werkgebied diverse initiatieven. In Dalfsen, Ommen en Nieuwleusen zijn bijvoorbeeld een plusklassen actief.
Op PCBS De Hoekstee in Beerzerveld wordt gewerkt met een beleidsplan begaafdheid.


Begaafd Vechtdal

Tevens wordt er samen gewerkt met andere partners binnen de regio order de werknaam ‘Begaafd Vechtdal’. Karen Wolters (REC5), Ingeborg Zweers van de gelijkname praktijk voor psycho-therapie en de GGD participeren hierin.

 

Scholingsactiviteiten

In de afgelopen tijd hebben de scholingsactiviteiten in de afdeling zich steeds meer ontwikkeld van informele naar formele scholingsactiviteiten, waarbij interne en externe deskundigheid wordt ingeschakeld om tot een maximaal rendement te komen.

Voor het cursusjaar 2018-2019 is een breed aanbod aan scholing en trainingen samengesteld. U kunt de scholingsgids inzien of downloaden.
Iedereen die werkzaam is bij een bestuur dat is aangesloten bij SWV Veld, Vaart & Vecht kan zich aanmelden met onderstaand formulier.

Aanmeldingsformulier scholing.

Tevens is de e-learning Academie Veld, Vaart & Vecht ingericht met een breed aanbod aan scholing. De e-learning academie is bereikbaar via www.vvv-academie.nl

 

Bestuur en organisatie

Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht is een vereniging. Alle schoolbesturen primair en speciaal onderwijs in de regio Dalfsen, Ommen, Hardenberg en Coevorden zijn lid van de vereniging. Het samenwerkingsverband is georganiseerd in afdelingen.
De voorzitters van de afdelingsbesturen vormen samen met een vertegenwoordiger van het speciaal onderwijs het bestuur van het samenwerkingsverband.

In het bestuur hebben zitting:
H. Brink (namens afdeling Hardenberg) - voorzitter
O. Wiersma (namens afdeling Ommen) - penningmeester
A. Stolper (namens afdeling Marienberg)
A. van Heijningen (namens afdeling Slagharen)
A. Grolleman (namens het speciaal onderwijs)

 

Ouders

In het samenwerkingsverband hebben ouders een belangrijke plaats. Wij vinden het belangrijk dat ouders aanwezig zijn tijdens de leerlingbesprekingen van de CAT. Daarom ontvangen ouders altijd een uitnodiging voor deze besprekingen. Ouders zijn ook afgevaardigd in de ondersteuningsplanraad (OPR). Op deze wijze hopen we de betrokkenheid bij het samenwerkingsverband te kunnen vergroten.
De voorzitter van de OPR is de heer Albert Joosten. Hij is per email te bereiken: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In het reglement voor de ondersteuningsplanraad kunt u lezen hoe de medezeggenschap voor ouders geregeld is.

Hieronder ziet u een animatiefilmpje waarin Passend Onderwijs wordt uitgelegd.

Wilt u nog meer weten?
Ga dan naar www.passendonderwijs.nl

 

Downloaden documenten

Op deze pagina worden verschillende documenten na vaststelling gepubliceerd. Op deze wijze willen we de toegankelijkheid tot de verschillende documenten maximaliseren.

Deze pagina wordt aangepast op basis van actuele besluiten van het bestuur. Voor relevante documenten per afdeling verwijzen we naar de afdelingspagina's.

Archief

De hieronder vermelde documenten zijn niet de actuele bestanden maar worden als archiefbestanden nog wel gepubliceerd.

Archiefbestanden:  
  pdfBESTUURSVERSLAG 2018
  pdfJAARREKENING 2018

 

Alles over passend onderwijs

Mocht u meer willen weten over Passend Onderwijs, dan verwijzen we u naar de landelijke website www.passendonderwijs.nl

Aanmelden. Hoe werkt dat?

Leerlingen kunnen worden aangemeld bij de Commissie Arrangeren en Toewijzen van de afdeling waartoe de basisschool of de school voor speciaal onderwijs behoort.

U kunt hierover meer informatie krijgen bij de coördinator van de afdeling.

Veld, Vaart & Vecht

Postadres Samenwerkingsverband PO Veld Vaart & Vecht:
Postbus 277, 7770 AG Hardenberg

Het gedeelte van de website dat zichtbaar is nadat u bent ingelogd is alleen toegankelijk voor leden van het Samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht
Als u uw inlognaam en wachtwoord niet meer weet wordt u verzocht contact op te nemen met de coördinator van uw afdeling.

Samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht.
Alle rechten voorbehouden.
Copyright © 2021
Ontwerp Jeroen Westera