Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Hardenberg, Marienberg, Ommen en Slagharen

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Privacyverklaring

Algemeen
Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking.
Als er een contact- of aanmeldformulier op de website wordt ingevuld of u stuurt ons een e-mail via de website, dan worden de gegevens bewaard, zolang de aard van de gegevens nodig zijn voor de volledige beantwoording, afhandeling, en/of relatiebeheer.

Cookies
Net als miljoenen andere websites maakt deze website gebruik van Joomla, en daarom wordt er bij het bezoeken van deze website een zogenaamde sessie cookie geplaatst. Deze sessie cookie zorgt ervoor dat de website technisch blijft functioneren en bij het afsluiten van de browser wordt deze cookie weer verwijderd. Sessie cookies vallen niet onder EU verplichting om u te vragen de cookies te accepteren.

http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Voor de rest maken we geen gebruik van cookies. We zijn er namelijk niet op uit om u te volgen of informatie over u te verzamelen.

SSL beveiliging
Veld, Vaart en Vecht heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking.
We zorgen ervoor dat er een versleutelde verbinding (Secure Sockets Layer ofwel SSL) bestaat tussen een apparaat en de server waarop de gegevens worden opgeslagen. Dit betekent dat formuliergegevens over een beveiligde internetverbinding gaan.

Het SSL protocol is ontworpen om privacy voor communicatie op het internet te garanderen en is ontworpen om afluisteren, inmenging of vervalsing van berichten te voorkomen. Als u op een beveiligde pagina bent, dan dient de browser te melden dat u op een veilige site bent. Voor deze site wordt er een slotje getoond in de browserbalk. Dit slotje is vaak groen (afhankelijk van de browser) en toont soms “Veilig” erbij.

Gegevensbescherming
De gegeven gebruikersinformatie beschermen we ook offline. Alle gegevens zijn beperkt toegankelijk. Alleen medewerkers die de informatie nodig hebben om een bepaalde taak te verrichten hebben toegang tot deze persoonlijke gegevens.

Aanpassen privacyverklaring
We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient dus aanbeveling om periodiek na te gaan of de tekst van deze privacyverklaring is gewijzigd.

 

Disclaimer

De informatie op de website van Veld, Vaart en Vecht is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Hoewel we de grootste zorgvuldigheid in acht hebben genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website kunnen we niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. We garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. We wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Wanneer we links naar websites van derden op onze website hebben geplaatst, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door ons worden aanbevolen. We aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door ons niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Alle opgenomen downloads zijn slechts informatief bedoeld. We kunnen niet garanderen dat de verstrekte informatie juist, volledig of compleet is. Tevens staan we op geen enkele manier in voor het gebruik van de informatie in welke vorm en voor welk doeleind dan ook.

Naar de mening van Veld, Vaart en Vecht is alle in de website opgenomen content auteursrechtelijk vrij. Mocht u van mening zijn dat enige content verwijderd zou moeten worden, om welke auteursrechtelijke reden dan ook, dan verzoeken wij u Veld, Vaart en Vecht onder vermelding van de reden hiervan schriftelijk en/of per e-mail in kennis te stellen. Veld, Vaart en Vecht zal dan zo spoedig mogelijk een beslissing nemen omtrent de klacht en indien naar haar mening deze gegrond is de desbetreffende content verwijderen. 

We behouden ons alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). De informatie van deze website mag pas worden gekopieerd, gedownload, verspreid, verveelvoudigd of op enigerlei andere wijze openbaar worden gemaakt nadat u hiervoor vooraf schriftelijke toestemming van ons hebt gekregen. De informatie op deze website mag wel worden afgedrukt en/of gedownload voor eigen persoonlijk gebruik.

We behouden ons het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient dus aanbeveling om periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

 

Contact

Voor het opnemen van contact maken we onderscheid tussen:

Het regionale samenwerkingsverband Veld, Vaart & Vecht.
Contactpersonen: 
Ina Oosterhuis, inaoosterhuis@veldvaartenvecht.nl

Afdeling Hardenberg: 
Elize Terbach, elizeterbach@veldvaartenvecht.nl

Afdeling Marienberg: 
Gerko Warner, gerkowarner@veldvaartenvecht.nl

Afdeling Ommen: 
Jacobine Pilon, jacobinepilon@veldvaartenvecht.nl

Afdeling Slagharen: 
Ina Oosterhuis, inaoosterhuis@veldvaartenvecht.nl

Voor een algemene vraag kunt u het contactformulier invullen.

Klik op de juiste afbeelding --> cactus
Captcha image 9087Captcha image 3920Captcha image 6008Captcha image 1273Captcha image 8877
 

 

Alles over passend onderwijs

Mocht u meer willen weten over Passend Onderwijs, dan verwijzen we u naar de landelijke website www.passendonderwijs.nl

Aanmelden. Hoe werkt dat?

Leerlingen kunnen worden aangemeld bij de Commissie Arrangeren en Toewijzen van de afdeling waartoe de basisschool of de school voor speciaal onderwijs behoort.

U kunt hierover meer informatie krijgen bij de coördinator van de afdeling.

Veld, Vaart & Vecht

Postadres Samenwerkingsverband PO Veld Vaart & Vecht:
Postbus 277, 7770 AG Hardenberg

Het gedeelte van de website dat zichtbaar is nadat u bent ingelogd is alleen toegankelijk voor leden van het Samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht
Als u uw inlognaam en wachtwoord niet meer weet wordt u verzocht contact op te nemen met de coördinator van uw afdeling.

Samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht.
Alle rechten voorbehouden.
Copyright © 2021
Ontwerp Jeroen Westera