• Onze website wordt vernieuwd
  • Het samenwerkingsverband is georganiseerd in vier afdelingen
  • U vindt de namen van de afdelingen bovenaan de pagina
  • Naast de afdelingen vindt u onze partners in het speciaal onderwijs
  • Elke afdeling heeft een SBO school

Passend onderwijs in de regio

Veld, Vaart en Vechtstreek is de werknaam van SWV 23-04 Passend Onderwijs PO. In dit samenwerkingsverband werken diverse scholen voor primair en speciaal onderwijs aan de realisatie van Passend Onderwijs. De werknaam verwijst naar het gebied waarin de scholen werkzaam zijn. In de gemeenten Hardenberg, Coevorden, Ommen en Dalfsen vinden we een veelkleurig palet van alle elementen die onze streek zo bijzonder maken. Karakteristiek hierin zijn de Dedemsvaart, de Vecht, maar ook de prachtige velden die onze omgeving tot een 'groene streek' maken.

De afwisseling van water, bos en groene weilanden zorgt voor diversiteit. Deze diversiteit vinden we ook in de scholen van ons werkgebied. Samen maken we ons sterk voor thuisnabij onderwijs voor alle leerlingen. Met elkaar vormen we een dekkend netwerk van voorzieningen (geen thuiszitters) en arrangementen (gewoon als het kan en speciaal als het moet), waardoor kinderen zoveel als mogelijk onderwijs ontvangen in de eigen regio. We noemen dat 'thuis nabij onderwijs'.

Deze website is de portal van de vereniging die Passend Onderwijs mogelijk maakt. De website geeft u algemene informatie, maar geeft u ook toegang tot de verschillende afdelingen van de vereniging.
Voor ons geldt: 'No child left behind', oftewel: in ons werkgebied is er passend onderwijs voor ieder kind.